Lansare de carte

Claudiu Neagoe -"Arnăuţii din Ţările Române"

Lucrarea este structurată în patru părţi distincte. Prima, intitulată Consideraţii generale referitoare la organizarea militară a Ţărilor Române în „secolul fanariot”, relevă, în linii generale, situaţia politică şi militară a Ţărilor Române sub regimul turco-fanariot (1711/1716-1822). Cea de-a doua parte a lucrării, intitulată Arnăuţii în oştile Ţărilor Române din vremea domnilor fanarioţi, descrie pe larg această categorie de lefegii aflaţi în slujba fanarioţilor. De regulă aceştia formau garda personală a domnului, precum şi poterele trimise împotriva haiducilor şi a tâlharilor. Partea a treia, intitulată Rolul arnăuţilor în timpul evenimentelor de la 1821, scoate în evidenţă implicarea şi atitudinea îndoielnică, oscilantă, a acestor mercenari în cursul evenimentele extrem de agitate, violente chiar, petrecute în anul 1821. După ce i-au trădat pe domnii fanarioţi, stăpânii lor, arnăuţii au trecut de partea mişcării revoluţionare eteriste sau de partea răscoalei lui Tudor Vladimirescu, pentru ca mai apoi o parte dintre aceştia să treacă în slujba turcilor.

Istoria acestui corp militar se încheie în cea de-a patra parte, intitulată Ultimii arnăuţi din Ţările Române. După formarea oştirii pământene (1831), arnăuţii au încetat să mai formeze un corp militar. Îi mai întâlnim, totuşi, vreme de câteva decenii, pe străzile marilor oraşe, ca paznici şi slujitori ai agenţilor şi oficialilor străini sau ca însoţitori ai trăsurilor domneşti sau boiereşti, îmbrăcaţi în veşminte bogate şi multicolore şi  purtând arme la brâu.


Adrian Săvoiu - "Mânăstirea Nămăeşti în mărturisiri ale peregrinilor"       Volumul adună pentru prima oară cele mai importante mărturii ale călătorilor români şi străini care au scris despre Mânăstirea Nămăeşti din zona Muscelului. Lucrarea se deschide cu prezentarea unor repere legate de istoricul şi descrierea mânăstirii. Acestea sunt urmate de însemnările celor care au trecut pe aici de-a lungul timpului.

Cea dintâi mărturie inclusă în volum datează din 1746 şi aparţine lui Neofit Cretanul, mitropolit al Ţării Româneşti. Urmează apoi însemnări ale unor călători englezi din secolul al XIX-lea precum James Henry Skene şi Mrs. Walker, care au fost traduse acum pentru prima dată în limba română. Ies în evidenţă paginile scrise de Théodore Margot, un francez stabilit în Muntenia în jurul anului 1840, care dovedeşte o foarte bună cunoaştere a realităţilor româneşti şi chiar scrie în limba română. Nu lipsesc, evident, impresiile unor peregrini români ca Alexandru Pelimon, C. D. Aricescu,  Petre Ispirescu, Nicolae Iorga, C.Rădulescu-Codin şi alţii.

În partea finală, volumul  este însoţit de o bogată iconografie care adună cvasitotalitatea cărţilor poştale ilustrate ce înfăţişează mânăstirea Nămăeşti (începând cu cea dintâi editată în 1900). Sunt reproduse, de asemenea, alte fotografii, desene şi litografii cu valoare de document.

2010-09-26

Gheorghe Dican

Născut la 25.02.1960 în comuna Cernişoara, Jud. Vâlcea. Studii: Facultatea de Arte şi Design Timişoara. Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România. Membru al Clubului ROTARY. Membru al Fundaţiei HAR (Habitat şi Artă în România). Iniţiator şi organizator, împreună cu Alexandru Nancu şi Luiza Barcan, al Expoziţiei Naţionale „Arta în drum spre muzeu” (1999). Iniţiator şi organizator al Salonului de Sud. Organizator al Taberei „Art Campus” (1992, 1993, 1994, 1995). Iniţiator şi organizator al Simpozionului de sculptură „10 pentru Râmnic” (1997). Curator a peste 100 de expoziţii la Galeriile Municipale Artex şi la Muzeul de Artă Râmnicu Vâlcea. După 1989 colaborează la diverse ziare şi reviste cu articole, grafică, caricatură, etc. Ilustrează cărţi pentru copii, cărţi de poezie, coperţi de carte, etc. Iniţiator şi organizator, împreună cu Luiza Barcan şi Alexandru Nancu, al Simpozionului Naţional „Tradiţie şi Postmodernitate” (2002), în urma căruia apare revista „Ianus” şi setul de monografii "Biserici de lemn din Vâlcea". Organizează Simpozionul Naţional de pictură de la Brădişor – Vâlcea (ediţiile 2005 şi 2006) finalizat cu constituirea colecţiei de artă contemporană românească de la Grand Hotel Sofianu Râmnicu Vâlcea. Ilustrează ediţia de colecţie a  volumelor de versuri „Etic şi estetic”, antologie de poezie românească alcătuită de scriitorul George Astaloş (2010).
Începând cu anul 2000, se ocupă în paralel şi de vitralii.

2010-11-13

Eugenia Enescu


Absolventă a Institutului de arte Plastice "Nicolae Grigorescu"în anul 1971 şi Membră a Uniunii Artiştilor Plastici, Eugenia Enescu este mult mai prezentă pe simezele galeriilor europene decât în România. Oscilând între pictură şi prelucrarea sticlei, artista şi-a conturat un stil propriu remarcându-se prin fineţe şi suavitate. Fie că e vorba de pictură sau de sticlă, lucrările Eugeniei Enescu sunt uşor de remarcat pentru că au o strălucire internă care explodează la contactul cu privitorul.


2010-10-11

Lansare de carte

 Ipostaze ale barocului  - Claudiu Neagoe

Lucrarea  reprezintă o încercare, credem noi reuşită, de reconstituire a rolului estetic şi social al artei baroce europene, din perioada secolelor XVI-XVIII. Rezultat al unui “proiect de cercetare” iniţiat în cadrul cursului şi seminarului de Istoria artei universale, ţinut în anul universitar 2009–2010 la Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, specializarea Istorie, lucrarea intitulată Ipostaze ale barocului european este structurată cronologic, ea conţinând şase studii editate de profesorii şi studenţii anului III, care au fost direct implicaţi în acest proiect.

 


2010-10-15

Instantanee din Câmpulung

Cenaclul "I.D.Negulici" împreună cu Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România au organizat la Câmpulung o tabără de creţie dedicată pictorilor. au fost invitaţi să lucreze inspiraţi de decorul şi peisajul muscelean pictori reprezentând localităţile care fac parte din ALZIAR dar şi artişti plastici din Câmpulung. Rezultatul acestei tabere de creaţie a putut fi văzut la Galeria Arta unde au fost expuse o parte din lucrările realizate. Aceasta este o expoziţie itinerantă pentru că lucrările vor fi expuse în mai multe oraşe din România.

2010-09-18

Victor Dima

Victor Dima este absolvent al Institutului de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu”, din Bucuresti, promotia 1975. Expune din anul 1976, iar in 1992 a realizat stema Romaniei si insemnele statului. Este, de asemenea, autor al primelor manuale de educatie plastica din tara noastra, ele fiind traduse si in limbile germana si maghiara.

Lucrarile sale de pictura se afla in colectii particulare atat in Romania, cat si in Canada, Elvetia, Finlanda, Germania, Statele Unite si Ungaria.

 

2010-08-28
expozitii mai vechi
Realizare si gazduire Web: Digital Cable S.A.