Libertate, deminitate, credinta

Ne face plăcere să vă invităm marți 17 decembrie 2019, ora 16.00, la Galeria Arta din Câmpulung Muscel, unde va avea loc vernisajul expoziției Libertate, demnitate, credință, proiect al Editurii Ars Docendi – Universitatea din București.

Expoziția, dedicată împlinirii a 30 de ani de la Revoluția din Ê¼89, cuprinde mărturii și imagini de la evenimentele de atunci, precum și icoane realizate de copii din Câmpulung, sub coordonarea arh. Anca Mihaela Coșa.

Având în centru volumul Vom muri și vom fi liberi, realizat la inițiativa Irinei Nicolau (Editura Meridiane, 1990), textele și imaginile selectate* surprind mai ales participarea tinerilor și a copiilor Revoluției, care s-au aruncat atunci în valul de entuziasm, curaj și sacrificiu ce ducea spre demnitatea și libertatea noastră.

 

„Acești copii puteau muri în orice clipă, înainte să se inventeze un cuvânt pentru funcția pe care o îndeplineau ei. Unii umplu străzile sub gloanțe (...). Alți copii păzesc noaptea intrările în blocuri, în timp ce la câțiva pași se trage cu pistolul mitralieră. Sunt epuizați, nedormiți, înspăimântați și au drept arme cozi de lopeți. De ce fac asta? Ei simt că trebuie.” (Irina Nicolau, Vom muri și vom fi liberi)

 

„Înainte de 1989, mergeam la biserică doar în noaptea de Înviere. Mă miram atunci de ce femei cu coșuri împodobite rămâneau la slujbă, în timp ce noi plecam repede acasă. Apoi am început să citesc, ca să știu. (…) Acum 10 ani am preluat o librărie, cu cărți, icoane și creioane, încercând să citesc și mai mult. Acolo am început să pictăm, cu copiii, icoane pe sticlă, după modelul sfinților de pe pereți.” (Anca Mihaela Coșa, mamă și arhitect)

 

Expoziția va fi deschisă în perioada decembrie 2019 – ianuarie 2020.

2019-12-16

Lansare de carte

Ne face plăcere să vă invităm vineri 29 noiembrie 2019, ora 16.00, la Galeria Arta din Câmpulung Muscel, unde va avea loc lansarea volumului Rezistența anticomunistă de la Nucșoara. Portrete de familii, autor Ioana-Raluca Voicu-Arnăuțoiu, Ars Docendi, 2019.

Acesta reproduce texte, documente și fotografii cuprinse în expoziția cu același nume, prilejuită de comemorarea a 60 de ani de la procesele și execuțiile participanților la rezistența anticomunistă de la Nucșoara (1959). Lucrarea aduce în fața cititorilor câteva crâmpeie din viața membrilor a peste 30 de familii implicate, în perioada 1949-1958, în rezistența anticomunistă și repercusiunile suferite (inclusiv de copiii familiilor pedepsite): condamnări, confiscări, deportări cu domiciliu obligatoriu, execuții.


Partea a doua a evenimentului va consta în spectacolul-lectură Cântecul Memoriei (fragmente de muzică clasică și din documente și literatura de detenție).

Ioana-Raluca Voicu-Arnăuțoiu a studiat vioara la Conservatorul din București și, între 1990 și 1991, a fost bursieră a statului italian la Cursul special de perfecționare al Conservatorului din Fiesole. În perioada 1982-2000 a fost violonistă în Orchestra Filarmonicii George Enescu din București și între 1991 și 2015 a fost cadru didactic la Universitatea Națională de Muzică. 

2019-11-28

Teodor Vescu

Ne face plăcere să vă invităm sâmbătă 9 noiembrie 2019, ora 11.30, la Galeria Arta din Câmpulung Muscel, unde va avea loc un dublu eveniment:

 

·         lansarea volumului Lacrima Anei. Antologie, ediție alcătuită și îngrijită de acad. Gheorghe Păun

 

„Această carte este un omagiu adus Anei lui Manole.

Încă în primul număr al revistei, cel din decembrie 2010, reluam Balada Meșterului Manole, iar din numărul următor și până azi în revistă s-a derulat o rubrică intitulată «Lacrima Anei». De fapt, revista este explicit pusă sub semnul fântânii, în timp ce pe fiecare pagină apare o vinietă cu o imagine veche a Fântânii Meșterului Manole (reprodusă și pe coperta cărții de față).

Volumul conține 113 autori (așezați în ordine alfabetică) și semnificativ mai multe poeme, deoarece o parte dintre autori au mai multe bucăți reținute în carte. Am adăugat la final trei variante importante ale baladei populare, mult diferite între ele: varianta «standard» a lui Vasile Alecsandri, cea culeasă de G. Dem Teodorescu și o variantă Gr. G. Tocilescu.” (Gh. Păun, la începutul cărții)

 

·         vernisajul expoziției de pictură a artistului plastic Teodor Vescu

 

Membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din România, Teodor Vescu este absolvent al Academiei de Arte Plastice „N. Grigorescu” din București, promoția 1982.

De-a lungul timpului, a deschis numeroase expoziții în țară și în străinătate, având multe lucrări în patrimoniul unor instituții de cultură și în colecții private.

 

„… Arta lui Teodor Vescu s-a născut și a evoluat constant sub semnul armoniei; al unei armonii care nu înseamnă doar o metaforă sau o expresie acoperitoare menită să ascundă lipsa unor note certe de originalitate, ci care emană convingător din fiecare lucrare, fiind rezultatul unui profesionalism fără cusur, al unui mod de a gândi anatomia imaginii spontane sau cu mecanica reordonatoare a hazardului – sintagme evazive și volatile destinate descrierii și justificării actului de creație cărora pictorul le contrapune analiza riguroasă a datului vizual și configurarea artistică a acestuia după principiile îndelung supuse verificării practice ale geometriei, opticii și nu mai puțin logicii clasice.” (Corneliu Ostahie)

 

 

Expoziția este deschisă în perioada 9 noiembrie-7 decembrie 2019.

2019-11-07

MEMORIA CULORII

Ne face plăcere să vă invităm luni 14 octombrie 2019, ora 16.00, la Galeria Arta din Câmpulung Muscel, unde va avea loc vernisajul expoziției de pictură Memoria culorilor. 

În cadrul expoziției sunt expuse lucrări ale unui grup de artiști plastici, membri ai Cenaclului de arte „I.D. Negulici” din Câmpulung: Nelu Constantin, Liviu Florian Cioacă, Ionel Dâmboianu, Claudia Mariana Filipescu, Gabriela Ghinea, Rodica Neleț, Gheorghe Paulian, Ștefan Thury

 

Cenaclul „I.D. Negulici” se constituie ca o grupare artistică independentă, definită de preocupările plastice ale membrilor săi, din 29 ianuarie 1970 purtând numele pictorului câmpulungean pașoptist Ion D. Negulici. 

 

Sunt considerați a fi membri fondatori ai Cenaclului artiștii plastici: Alexandru Donici, Nicolae Mitrea, Ștefan Chioreanu, Dalila Ionescu-Oncica, Maria Proca-Jinga, Nelu Constantin, Gheorghe Paulian, frații Istrate Calinic și Clemente, Nicolae Chirca, Ion Scarlat, Pavel Moțoc, Gheorghe Negru și Ion Grigorescu.

 

Astăzi, Cenaclul „I.D. Negulici” își desfășoară activitatea sub egida Casei de Cultură „Tudor Mușatescu” din Câmpulung, având activități și proiecte culturale specifice artelor plastice.Este de remarcat faptul că 7 din cei 36 de membri activi ai Cenaclului fac parte din Uniunea Artiștilor Plastici Profesioniști din România, ceea ce contribuie la menținerea unei valori artistice ridicate a Cenaclului.

 

Prezenta expoziție este un preambul la manifestările dedicate semicentenarului Cenaclului, din 2020.

 

 

Expoziția este deschisă în perioada 3 - 25 octombrie 2019.

Vă așteptăm.

Ioan Crăciun
Director al Editurii Ars Docendi
Curator al Galeriei Arta

 

2019-10-11

Antoneta Cocos-Andreescu

Intro Ne face plăcere să vă invităm  joi 29 august 2019, ora 16.00, la Galeria Arta din Câmpulung Muscel, unde are loc vernisajul expoziției de pictură Înapoi în timp. 

Expune Antoneta Cocoș-Andreescu, membră a Cenaclului de Arte Plastice „Constantin Brâncuși” din Craiova și a Cenaclului de Arte Plastice „I. D. Negulici” din Câmpulung. 

Antoneta Cocoș-Andreescu, distinsă cu mai multe premii, are numeroase expoziții personale și participări la expoziții de grup și saloane naționale, lucrările sale fiind prezente în colecții particulare din țară și din străinătate.

 

„(...) Exercițiul îndelung pe două dintre temele fundamentale ale picturii de șevalet - natura statică și peisajul - au condus-o pe artista Antoneta Cocoș-Andreescu la adevărate reușite artistice.  Gândind și regândind mereu structuri compoziționale relativ complexe, artista își clădește cu dezinvoltură construcția cromatică cu permanente alternanțe cald-rece, într-o arhitectură în care linia devine accent, iar tușa de culoare, adesea împăstată, creează ritmuri alerte sugestionând privitorului tumultul său interior. De aici senzația de trăire intensă în fața motivului-subiect, pe care o transmite în compozițiile sale, dar mai ales acea notă de sensibilitate autentică, curată, fără contrafaceri studiate și de spontaneitate a gestului. Este o artistă născută cu darul și harul culorii, care și-a construit cu migală demersul artistic.” 


Florin Rogneanu, director al Muzeului de Artă Craiova, februarie 2011)

Expoziția se va desfășura în perioada 31 august - 27 septembrie 2019.


Evenimentul va fi întregit cu prezentarea ediției a 3-a a volumului Scrisori din Câmpulung. Constantin Noica -  Gheorghe Staicu, ediție de Ioan Crăciun, reeditare prilejuită de împlinirea în 2019 a:

- 110 ani de la nașterea lui Constantin Noica

- 100 de ani de la nașterea lui Alexandru Paleologu

-   25 de ani de la moartea lui Gheorghe Staicu.  Vă așteptăm!

Ioan Crăciun
Director al Editurii Ars Docendi

Curator al Galeriei ArtaCategorie

2019-08-05

Zile Municipiului

Ne face plăcere să vă invităm la evenimentele organizate de Editura Ars Docendi la Galeria Arta, sub genericul Din Cetățile de Scaun de sub munte. Câmpulung. Curtea de Argeș. Târgovișteîn perioada Zilelor Municipiului Câmpulung (18-21 iulie 2019):

 

Sâmbătă 20 iulie, ora 10.00:

 

- Vernisajul expoziției de pictură deschisă de artistul plastic Grigore Stan 


Expoziția este organizată cu sprijinul Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România și al Casei de Cultură „Tudor Mușatescu” din Câmpulung.


 

- Lansare de carte:

·         Războiul văzut de soldați (1916-1919), autor Nicolae M. Balotă, editor Gheorghe Păun

·         Jurnal de front din Primul Război Mondial - Maior Stănescu Nicolae (ed. adăugită, îngrijită de Christian Stănescu)

 

Invitați: acad. Gheorghe Păun, conf. dr. Carmen Oprescu, conf. dr. Claudiu Neagoe

 

Vă așteptăm.

 
Ioan Crăciun, 

Director al Editurii Ars Docendi-Universitatea din București
Curator al Galeriei Arta

2019-07-19
expozitii mai vechi
Realizare si gazduire Web: Digital Cable S.A.