Expozitie de arta sacra (2010-12-11)

   Icoane, postere și prezentarea albumelor de artă BORZEÅžTI  frescă  și  istorie  și NURNBERG frescă  și  istorie.
   Expozanti: Grigore Popescu-Muscel și Maria Popescu-Dragomir, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din București.

Despre autori

   GRIGORE POPESCU-MUSCEL (născut la 23 noiembrie 1945 în orașul Câmpulung-Muscel) este una dintre marile personalități ale artei românești și europene.

   Absolvent al Facultății de Arte Plastice din Timișoara, format ulterior ca pictor restaurator, autor al unor fresce monumentale în construcții eclesiale din țară și din străinătate, el s-a impus prin originalitaeta viziunii și capacitatea de a da o expresie nouă, uimitoare și revelatoare în egală măsură, unor teme străvechi, reprezentative pentru spiritualitatea creștină ortodoxă.
   A pictat peste 50 de biserici în România, Germania, Ungaria, Cipru, Franța, Serbia, Grecia. 
   Printre monumentele istorice zugrăvite de Grigore Popescu-Muscel se numără: Biserica Sfântul Atanasie de la Niculițel, jud. Tulcea, monument istoric din sec. al XIII-lea, unde a executat lucrări de conservare și restaurare, pictura murală în frescă precum și completarea întregului ansamblu; biserica Adormirea Maicii Domnului din Borzești, jud. Bacău, ctitorie din anul 1494 a Sfântului domnitor Åžtefan cel Mare și a fiului său Alexandru (aici au fost conservate și restaurate și fragmentele de pictură ștefaniană); biserica Sfânta Treime a Mânăstirii Cozia ctitorie din anii 1387 – 1388 a domnitorului Mircea cel Mare (Mircea cel Bătrân), unde a executat o nouă pictură, la care au fost adăugate 71 de icoane ale tâmplei de zid cu fonduri aurite și s-a realizat policromia suprafețelor stucate, conservarea – restaurarea a trei icoane împărătești și realizarea a șase icoane pe ușile de lemn sculptat de la intrare; paraclisul regal al mânăstirii Curtea de Argeș, cu fresce din sec. al XIX-lea; și multe altele.
   Grigore Popescu-Muscel este autorul picturilor monumentale din bisericile noi Adormirea Maicii Domnului a mânăstirii Râmeț din jud. Alba; Sfânta Treime din comuna Baciu, jud. Cluj; Sfântul Mare Mucenic Dimitrie și Sfinții Martiri Brâncoveni de la Nürenberg a Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania, Europa Centrală și de Nord; a bisericii  Izvorul Tămăduirii de la mânăstirea Lainici din jud. Gorj; și al multor altora.
În realizarea tuturor acestor creații monumentale el a fost consecvent însoțit de soția sa, doamna Mirela Popescu Dragomir, artistă de strălucită vocație.
   Pictura lui Grigore Popescu-Muscel demonstrează cu prisosință faptul că în Ortodoxie tradiția este mereu vie, generatoare de forme, structuri și valori artistice apte să corespundă celor mai înalte exigențe estetice ale iubitorilor de frumos din epoca noastră.
   Pe bună dreptate părintele Dumitru Stăniloae cel mai mare teolog ortodox din sec. al XX-lea, scria: „O lumină plină de grație și o notă de apropiere se râspândește din pictura religioasă a lui Grigore Popescu-Muscel”. 
   La aceasta acad. Răzvan Teodorescu eminent istoric și critic de artă adăuga: „noi îl avem pe cel mai important pictor al Ortodoxiei europene, pe Grigore Popescu-Muscel.” 
   La rândul său, teologul, romancierul, criticul și istoricul de artă Mihail Diaconescu, militant consecvent pentru asocierea artei româneși contemporane cu valorile Tradiției, afirma: „Repertoriile simbolice, totdeauna uimitoare și acaparante, subtilitățile compoziționale și noutățile, propuse în mod paradoxal în cuprinsul unei creații riguros tradiționaliste,  fac din opera lui Grigore Popescu-Muscel o realitate fascinantă (...).
   Tradiția, cu normele ei precise, înnoirea, inventivitatea și originalitatea coexistă în opera de pictor muralist a lui Grigore Popescu-Muscel într-o fericită sinteză artistică. Nici un alt pictor din spațiul spiritual ortodox nu a reușit în epoca noastră o astfel de sinteză.
   Este o sinteză care ne atrage, ne cucerește definitiv și ne înalță sufletește.” 
   Pentru o conturare completă a personalității artistului accesați  www. murala. ro 
 
 
   MARIA POPESCU - DRAGOMIR  (născută la 18 ianuarie 1954 în satul Pițigaia, com. Stâlpeni-Argeș) este artist plastic și restaurator pictură murală de epocă, cu atestări din: 1979- pictor iconar, 1980- pictor muralist, 1985- restaurator pictură murală de epocă, 1988- restaurator pictură de epocă pe suport mobil.
   Cea mai importantă colaboratoare a maestrului, de-a lungul întregii lui cariere, este distinsa sa soție, doamna Maria Popescu-Dragomir, ea însăși pictoriță de strălucită vocație, autoare a numeroase lucrări personale de conservare-restaurare. Ea este dedicată integral soțului și lucrărilor artistice în care el s-a angajat.
   Åži ea este născută în Muscel, la Pițigaia, un sat fondat la finele secolului al XVIII-lea de români din Ardeal, care au trecut munții "în Å¢ară", pentru a scăpa de teroarea sângeroasă instituită de autoritățile imperiale hasburgice după marea răscoală din 1784 a țăranilor conduși de Horea, Cloșca și Crișan” după cum precizează prof. univ.dr. și dr. honoris causa  Mihail Diaconescu. 
   Talentul evident, creația controlată și forța inventivă, dar și angajarea măreață în practicarea acestei minunate profesii s-a manifestat permanent, dovadă fiind numărul impresionant de lucrări și calitatea de necontestat a acestora. 
În prezent lucrează în colaborare cu soțul și maestrul Grigore Popescu-Muscel.
vizualizeaza galerie foto

Clip video din cadrul vernisajului


Realizare si gazduire Web: Digital Cable S.A.